Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) Endüstri 5.0’a geçişlerini güvence altına almak için önemli bir varlık olarak Duygusal Zekaya (EI) odaklanan Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında Erasmus + KA2 İşbirliği ortaklığı. Proje, KOBİ’lerdeki İK Yöneticilerini, işgüçlerinin Endüstri 5.0’a geçişini yönetmek için gerekli Duygusal Zeka becerileri ve yeterlilikleri ile donatmak için yenilikçi bir mesleki eğitim ve öğretim programı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

PROJE HEDEFLERİ

KOBİ’lerin Endüstri 5.0’a geçişini güvence altına almak için İnsan Kaynakları yönetimi için önemli bir varlık olarak Duygusal Zekayı (DZ) araştırmak.

KOBİ’lerdeki İK Yöneticilerini, işgüçlerinin Endüstri 5.0’a geçişini yönetmek için gerekli DZ becerileri ve yetkinlikleriyle donatmak üzere yenilikçi bir mesleki eğitim programı geliştirmek.

KOBİ’lerin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarının daha ilgili ve gelişmiş eğitim ve öğrenme yaklaşımları sunma kapasitelerini artırmak.

İK Yöneticilerine, 5. sanayi devriminin yarattığı zorlukları ve fırsatları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak iş temelli öğrenme fırsatları sunmak.

Hedef Grup

  • Doğrudan hedef gruplar arasında küçük ve orta ölçekli kuruluşların İK Yöneticileri, yöneticiler, departman müdürleri vb. yer almaktadır. Bu kişilerin rolü, Endüstri 5.0 vizyonu kapsamında KOBİ’lerde EI yetkinliklerinin geliştirilmesinin temellerini atmak için esastır.

Proje dolaylı olarak şunları hedefleyecektir:

  • Kuruluşların çalışanları. Proje sayesinde stresi yönetme ve dayanıklılık geliştirme, iş arkadaşları ve müşterilerle etkili iletişim kurma ve teşvik edici bir çalışma ortamına katkıda bulunma becerilerini geliştirecekler.

  • Mesleki Eğitim ve Öğretim Sağlayıcıları ve diğer paydaşlar. Proje sayesinde, Endüstri 5.0’ın ortaya çıkardığı zorlukları ve fırsatları anlayabilecek ve KOBİ’lerin Endüstri 5.0’a geçerken değişen ihtiyaçlarına cevap veren Mesleki Eğitim ve Öğretim programları geliştirebileceklerdir.

Sonuçlar

  • KOBİ’lerin işgücünün Endüstri 5.0’a geçişini güvence altına almak için İKY uygulamalarını etkileyebilecek duygusal yetkinlikler üzerine derinlemesine bir araştırma içeren İK Yöneticileri için bir DZ Yetkinlikleri Modeli.

  • İKY’ler için yenilikçi bir mesleki eğitim müfredatı ve materyali ve pilot uygulamalar.

  • Bir e-öğrenme portalı.

  • Dijital etkileşimli bir oyun

  • Çoğaltıcı etkinlik

Ortaklar