REVIVE 5.0 projesi, KOBİ’lerin Endüstri 5.0’a geçişini güvence altına almak için İK yönetimi için önemli bir varlık olarak duygusal zekayı ( DZ) araştırmaya odaklanmaktadır. Proje, KOBİ’lerdeki İK Yöneticilerini, işgüçlerinin Endüstri 5.0’a geçişini yönetmek için gerekli DZ becerileri ve yeterlilikleri ile donatmak üzere yenilikçi bir mesleki eğitim programı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

KOBİ’lerin ekonomik kalkınmadaki rolü küresel olarak kabul edilmekte ve özellikle Endüstri 5.0 vizyonu ile uzun vadeli refahı sağlamak için stratejiler geliştirilmektedir. Bu yeni endüstriye geçiş, İKY’nin iş modellerini ve uygulamalarını yeniden düşünmede çok önemli olmasıyla birlikte kurumsal kültürde bir değişiklik gerektirmektedir. Bu proje, duygusal zekanın (DZ) bu geçişe nasıl yardımcı olabileceğini araştırmayı amaçlamakta ve İK yöneticilerinin DZ beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri için bir mesleki eğitim modeli önermektedir. Proje, 6 Avrupa ülkesinden altı kuruluşun, İKY’nin mesleki gelişimini desteklemek ve Endüstri 5.0 doğrultusunda çalışanlarının DZ becerilerini geliştirmek için geleceğe yönelik bir mesleki eğitim programı oluşturmak üzere işbirliği yapmasını içermektedir.

Daha ilgili ve gelişmiş eğitim ve öğrenme yaklaşımları sunmak için KOBİ’lerin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarının kapasitesinin artırılması.

Bu, aşağıdaki adımlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir:

 • KOBİ’lerin Endüstri 5.0’a geçişinde Duygusal Zekanın İK yönetimi üzerindeki etkisinin araştırılması. Duygusal zeka, sağlıklı bir çalışma kültürü geliştirmek, işbirliğini ve etkili iletişimi teşvik etmek için gereklidir. Ayrıca, stres ve zorlukları yönetmek için araçlar ve destek sağlayarak çalışanların ruh sağlığına da fayda sağlar. Ayrıca, duygusal zeka yenilikçi fikirleri teşvik etmek için kullanılabilir ve KOBİ’lere Endüstri 5.0’da rekabet avantajı sağlar. Çalışanlara odaklanmak ve yeni iş fırsatları yaratmaya yönelik kültürel bir zihniyeti teşvik etmek KOBİ’lerin başarısı için kilit öneme sahiptir.
 • KOBİ’lerdeki İK Yöneticileri için Endüstri 5.0 geçişi sırasında işgücünü yönetmek için DZ becerileri ve yetkinlikleri üzerine bir eğitim programı geliştirmek. Program, duygusal farkındalık, öz düzenleme, motivasyon, empati ve sosyal beceriler gibi konuları kapsayacak ve başkalarındaki duyguları tanımak ve bunlara yanıt vermek ve ilişkileri yönetmek için pratik stratejiler sağlayacaktır.
 • İKY’ye 5. sanayi devriminin zorluklarını ve fırsatlarını daha iyi anlamaları, sürdürülebilir ve insan merkezli uygulamalar geliştirmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için iş temelli öğrenme fırsatları sunmak. Ayrıca, gelişmekte olan teknolojiler hakkında bilgi edinmeye ve bunların paydaşların yararına etik ve sorumlu kullanımını teşvik etmeye odaklanmaktadır.

Somut sonuçlar

 • İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Bir Duygusal Yetkinlikler Modeli: KOBİ’lerin işgücünün Endüstri 5.0’a geçişini güvence altına almak için İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarını etkileyebilecek duygusal yetkinlikler üzerine bir araştırma

 • İKY’ler için yenilikçi bir mesleki eğitim müfredatı ve materyali ve pilot uygulamalar.

 • Bir e-Öğrenim portalı

 • Dijital etkileşimli bir oyun

Etki

 • Endüstri 5.0 konusunda artan farkındalık ve KOBİ’lerin bu yeni modele geçmeye başlama ihtiyacı.

 • Endüstri 5.0’a geçişi kolaylaştırmak için KOBİ İKY’lerinin DZ yetkinliklerinin geliştirilmesi.

 • İKY’lerin DZ becerilerinin nasıl eğitileceğine ilişkin en iyi uygulamaların ve deneyimlerin, kılavuzların ve tavsiyelerin aktarılması.

 • KOBİ’leri Endüstri 5.0’a geçişe hazırlama ihtiyacı konusunda politika yapıcıların ve karar vericilerin katılımının sağlanması.

 • Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının, gelecekteki işgücünü Endüstri 5.0’ın getirdiği zorluklara ve fırsatlara daha iyi hazırlamak için DZ unsurlarını içerecek şekilde eğitim müfredatlarını geliştirmeye teşvik edilmesi