İnsan Kaynakların’da Duygusal Zekanın Yükselen Dalgası: İşin Geleceğine Yön Vermek

Kurumsal dünyanın hızla gelişen manzarasında Duygusal Zeka (DZ), İnsan Kaynakları (İK) departmanlarının stratejik çerçevesinde merkezi bir sütun haline gelmek için ortaya çıkmıştır. REVIVE5.0 projesi bu değişimin bir kanıtıdır ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’ler) Endüstri 5.0’a karmaşık geçişinde DZ’nin kritik rolüne dikkat çekmektedir. Bu makale, İK’da DZ’nin artan önemini araştırmakta, son yıllardaki yükselişinin izini sürmekte ve mevcut ve gelecekteki kurumsal arenalardaki önemli rolünü incelemektedir.

Tarihsel olarak, iş dünyası teknik becerileri ve IQ’yu başarının temel belirleyicileri olarak görmüştür. Bununla birlikte, son birkaç on yıldır gidişat değişmektedir. Daniel Goleman’ın 1990’lardaki ufuk açıcı çalışması, DZ’yi liderlik ve örgütsel davranış alanında ön plana çıkarmıştır (Goleman, 1995). DZ’nin beş temel bileşeni – öz farkındalık, öz düzenleme, motivasyon, empati ve sosyal beceriler – sadece sahip olunması gereken özellikler olarak değil, etkili liderlik ve yönetimin temel itici güçleri olarak görülmeye başlandı.

Duygusal zeka, işbirliği ve inovasyon için bir katalizördür. Günümüzün iş yerleri, karmaşık projeler üzerinde işbirliği yapan çapraz fonksiyonlu ekiplerle çeşitliliğin erime potalarıdır. Duhigg (2016) tarafından yapılan bir çalışma, DZ’nin farklı düşünce ve fikirlere saygı duyulan ve bunlardan yararlanılan bir ortamı teşvik etmede ne kadar kritik olduğunu ve yenilikçi çözümlere yol açtığını vurgulamıştır.

Aynı zamanda çalışanların elde tutulması ve memnuniyeti açısından da kilit bir faktördür. Modern çalışan sadece bir maaş çekinden daha fazlasını aramaktadır. Duygusal destek, takdir ve kişisel gelişim fırsatları sunan bir iş yerinin yeteneklerini elinde tutma olasılığı daha yüksektir. Society for Human Resource Management (2016) tarafından hazırlanan bir rapora göre, DZ konusunda uzman İK profesyonelleri bu ihtiyaçları anlamak ve karşılamak için daha donanımlıdır, bu da çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırır.

İşyerinde göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli husus da çatışma çözümü ve yönetimidir. Çatışmalar, iyi yönetilmezse, işyerini bozabilir. DZ konusunda yetenekli İK profesyonelleri bu zorlu sularda gezinebilir ve çatışmaların ekip dinamiklerini zayıflatmak yerine güçlendirecek şekilde çözülmesini sağlayabilir (Mayer & Salovey, 1997).

KOBİ’ler de dahil olmak üzere sektörler beşinci sanayi devrimine hazırlanırken, değişmeyen tek şey değişimdir. Yüksek DZ’ye sahip İK profesyonelleri daha uyumludur ve işgücüne bu değişimler boyunca empati ve netlikle liderlik edebilirler (HBR, 2017).

REVIVE5.0 Projesi: İK’nın Geleceğine Bakış

REVIVE5.0 projesi, DZ’nin modern iş yerindeki öneminin kabulünü somutlaştırmaktadır. KOBİ’lerdeki İK Yöneticileri için yenilikçi bir Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) programı geliştirmeyi amaçlayan proje, İK profesyonellerini Endüstri 5.0’ın dalgalı sularında kuruluşlarını yönlendirmek için gereken DZ yetkinlikleri ile donatmanın gerekliliğinin altını çizmektedir.

DZ’nin önemi bilinmesine rağmen, sistematik gelişimi ve İK uygulamalarına entegrasyonu konusunda bir boşluk bulunmaktadır. REVIVE5.0 gibi projeler, DZ becerilerini ve yetkinliklerini sistematik olarak geliştirmek için yapılandırılmış eğitim modelleri sunarak bu boşluğu doldurmada çok önemlidir. 

Son olarak, REVIVE5.0 projesi, Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) kurumlarının işgücünde DZ’nin önemini teşvik etmede değişimin itici gücü olarak hareket etme potansiyelini kabul etmektedir. Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumları, DZ’yi müfredatlarına dahil ederek, geleceğin çalışanlarını DZ’nin giderek daha değerli hale geldiği sürekli gelişen bir iş piyasasında başarıya daha iyi hazırlayabilirler.

Referanslar:

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence.

Duhigg, C. (2016). What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. The New York Times Magazine.

Society for Human Resource Management. (2016). Employee Job Satisfaction and Engagement Report.

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications.

Harvard Business Review. (2017). The New Science of Team Chemistry.