Het opkomende tij van emotionele intelligentie in HR: sturen door de toekomst van werk

In het snel evoluerende landschap van de zakenwereld is Emotionele Intelligentie (EI) vanuit de periferie naar voren gekomen om een centrale pijler te worden in het strategische raamwerk van Human Resources (HR)-afdelingen. Het REVIVE5.0-project is een bewijs van deze verschuiving en benadrukt de cruciale rol van EI bij het navigeren door de complexe transitie van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) naar Industrie 5.0. Dit artikel gaat dieper in op het groeiende belang van EI in HR, volgt de opkomst ervan in de afgelopen jaren en onderzoekt de cruciale rol ervan in de huidige en toekomstige bedrijfsarena’s.

Historisch gezien prees de zakenwereld technische vaardigheden en IQ als de belangrijkste bepalende factoren voor succes. De afgelopen decennia is het tij echter aan het keren. Het baanbrekende werk van Daniel Goleman in de jaren negentig katapulteerde EI naar de voorgrond van leiderschap en organisatiegedrag (Goleman, 1995). De vijf kerncomponenten van EI – zelfbewustzijn, zelfregulering, motivatie, empathie en sociale vaardigheden – werden niet alleen gezien als ‘nice-to-have’-eigenschappen, maar ook als fundamentele drijfveren voor effectief leiderschap en management.

Emotionele intelligentie vertegenwoordigt een katalysator voor samenwerking en innovatie. De werkplekken van vandaag zijn een smeltkroes van diversiteit, met multifunctionele teams die samenwerken aan complexe projecten. Een onderzoek van Duhigg (2016) benadrukte hoe EI van cruciaal belang is bij het bevorderen van een omgeving waarin diverse gedachten en ideeën worden gerespecteerd en benut, wat tot innovatieve oplossingen leidt.

Het is ook een sleutelfactor als het gaat om het behoud en de tevredenheid van medewerkers. De moderne werknemer wil meer dan alleen een salaris. Een werkplek die emotionele steun, erkenning en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling biedt, heeft meer kans om zijn talent te behouden. Volgens een rapport van de Society for Human Resource Management (2016) zijn HR-professionals die bedreven zijn in EI beter toegerust om deze behoeften te begrijpen en te vervullen, waardoor de tevredenheid en loyaliteit van werknemers wordt vergroot.

Een ander belangrijk aspect op de werkplek, dat niet over het hoofd mag worden gezien, is het oplossen van conflicten en het beheer ervan. Conflicten kunnen, als ze niet goed worden beheerd, de werkplek ontwrichten. HR-professionals die bekwaam zijn in EI kunnen door deze lastige wateren navigeren en ervoor zorgen dat conflicten worden opgelost op een manier die de teamdynamiek eerder versterkt dan verzwakt (Mayer & Salovey, 1997).

Terwijl industrieën, inclusief het MKB, zich voorbereiden op de vijfde industriële revolutie, is verandering de enige constante. HR-professionals met een hoge EI kunnen zich beter aanpassen en kunnen het personeel met empathie en duidelijkheid door deze veranderingen heen leiden (HBR, 2017).

Het REVIVE5.0-project: een blik in de toekomst van HR

Het REVIVE5.0-project belichaamt de erkenning van het belang van EI op de moderne werkplek. Door te streven naar de ontwikkeling van een innovatief programma voor beroepsonderwijs en -opleiding (VET) voor HR-managers in het MKB, onderstreept het project de noodzaak om HR-professionals uit te rusten met de EI-competenties die nodig zijn om hun organisaties door de woelige wateren van Industrie 5.0 te loodsen.

Ondanks het erkende belang van EI blijft er een leemte bestaan in de systematische ontwikkeling en integratie ervan in HR-praktijken. Projecten als REVIVE5.0 zijn van cruciaal belang bij het overbruggen van deze kloof en bieden gestructureerde trainingsmodellen aan om EI-vaardigheden en -competenties systematisch te ontwikkelen.

Ten slotte erkent het REVIVE5.0-project het potentieel voor instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding (beroepsonderwijs en -opleiding) om op te treden als aanjagers van verandering bij het bevorderen van het belang van EI op de arbeidsmarkt. Door EI in hun curriculum op te nemen, kunnen instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding toekomstige werknemers beter voorbereiden op succes op een voortdurend evoluerende arbeidsmarkt waar EI steeds meer gewaardeerd wordt.

References:

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence.

Duhigg, C. (2016). What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. The New York Times Magazine.

Society for Human Resource Management. (2016). Employee Job Satisfaction and Engagement Report.

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications.

Harvard Business Review. (2017). The New Science of Team Chemistry.