Sc’opara is een coöperatie van algemene activiteiten, gespecialiseerd in het bevorderen van economische activiteiten door het ondersteunen van mensen die ondernemer willen worden en het mogelijk maken van een volledige test van de activiteit, waardoor een hoog overlevingspercentage van het bedrijfsleven wordt gegarandeerd.

Innovation Hive is een particuliere non-profitorganisatie gevestigd in Griekenland, gespecialiseerd op het gebied van onderzoek en innovatie. Onze acties zijn gericht op het versterken van de economische en sociale cohesie van de Europese samenlevingen, terwijl het ons doel is om oplossingen te vinden voor de nieuwe innovatie-uitdagingen, groei en duurzaamheid te bereiken en de impact op de samenleving te maximaliseren. De filosofie van de organisatie om deze doelen te bereiken is gebaseerd op co-creatiemethodieken en een quadruple helix-aanpak. De betrokkenheid van belanghebbenden uit de industrie, de wetenschap en de samenleving is erop gericht verbindingen te creëren tussen het bedrijfsleven, de academische wereld en de maatschappelijke actoren om zo een combinatie van kennis, vaardigheden, instrumenten, waarden en motivatie te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om het verschil te maken in lokale samenlevingen en om op het hoogste niveau de principes van sociale innovatieconcepten te verwezenlijken.

STANDO LTD (STANDOUTEDU) is een onderzoeks- en onderwijsorganisatie gevestigd in Cyprus, die zich toelegt op de vooruitgang van onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd zijn we een erkend VET-centrum, geaccrediteerd door de Human Resource Development Authority van Cyprus. De kracht van onze onderneming ligt vooral in ons hooggekwalificeerde team en ons uitgebreide netwerk van internationale partners. Onze dynamische en ervaren academici, onderzoekers en praktijkmensen zetten zich in voor de implementatie van grootschalige, medegefinancierde projecten en werken samen met organisaties uit Cyprus en de rest van de wereld. We nemen actief deel aan de planning en implementatie van nationale en internationale projecten, gericht op het bieden van innovatieve oplossingen die de ontwikkeling van mensen en de cohesie van samenlevingen vergemakkelijken.

DEMOSTENE Centro Studi is een niet-gouvernementeel onderzoekscentrum en non-profitorganisatie geboren in 2014 en betrokken bij onderwijs, mobiliteit en internationale samenwerking. Het belangrijkste doel van de organisatie is het verbeteren van de samenleving door het empoweren van jongeren en volwassenen en het consolideren van gemeenschappen volgens de principes van democratie en mensenrechten. Doelstellingen van de organisatie zijn:

  • Het bevorderen van het recht op mobiliteit als fundamenteel mensenrecht en als instrument voor persoonlijke ontwikkeling;
  • Het bevorderen van actief burgerschap, met name onder burgers die sociale marginalisering ervaren of dreigen te ervaren;
  • De internationale dimensie van onderwijs en opleiding versterken en het niveau van sleutelcompetenties en vaardigheden van jongeren verbeteren;
  • Het bevorderen van de cultuur en economie van legaliteit en mensenrechten;
  • Het bevorderen van de empowerment van kansarme groepen (zoals wij, migranten, enz.);
  • Internationale samenwerking als middel voor duurzame en egocentrische ontwikkeling, en voor de ontwikkeling van sociale en menselijke relaties die duurzaam zijn en gebaseerd zijn op solidariteit;
  • Het bevorderen van lokaal en internationaal vrijwilligerswerk als instrument voor sociale acties en het opbouwen van een meer gelijkwaardige en verenigde samenleving door het bevorderen van waarden als vrede en gerechtigheid.

Nefinia wil dienen als het beste voorbeeld van bottom-up inspanningen voor institutionele opbouw met het oog op EU-integratie en regionaal concurrentievermogen, en speelt een sleutelrol door bij te dragen aan de implementatie van EU-regelgeving en richtlijnen door haar deelname aan door de EU gefinancierde netwerken en projecten, op interregionaal niveau. Het mainstreamen van EU-projectaanbevelingen in nationaal en regionaal beleid is het uiteindelijke doel.

De medewerkers van Nefinia hebben ervaring met het implementeren van lokale ontwikkelingsacties in afgelegen, gemarginaliseerde en moeilijk toegankelijke gebieden.

De missie van Nefinia is het aanmoedigen van menselijke hulpbronnen om deel te nemen aan besluitvorming, ondernemerschap en het delen van lokale ontwikkelingsproblemen, het ondersteunen en bevorderen van het delen van ervaringen tussen haar leden en partners voor het ondersteunen van internationale samenwerking, en het bijdragen aan de integratie van de hele gebieden op een meer evenwichtige manier door middel van economische , sociale en milieuvriendelijke initiatieven, denk mondiaal en handel lokaal, vergroot de werkgelegenheidskansen voor delen van de bevolking die zijn uitgesloten of “niet gefaciliteerd” om een actieve benadering te kiezen voor verantwoordelijke posities in de publieke en private sector, door talenten, innovatie en bedrijfsontwikkeling aan te trekken , bescherming van de minderbedeelden en toegankelijkheid.

ASES is een onderzoeksbedrijf dat is opgericht met als doel diensten te verlenen op vele onderzoeks- en ontwikkelingsgebieden, vooral op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, om bij te dragen aan de trends van de volgende eeuw en naam te maken op dit gebied. ASES vindt plaats in nationale en internationale onderzoeks- en ontwikkelingsstructuren met deskundig personeel. De rijke expertise die het deskundige personeel in de loop der jaren heeft opgebouwd, is bedoeld om sociale innovatie aan te moedigen ter ondersteuning van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van een breed scala aan actuele onderwerpen, voornamelijk onderwijs en gezondheidszorg. Het zal zich de komende jaren blijven profileren in de meest actuele onderwerpen om zo inhoud en innovatie te ontwikkelen. ASES, een R&D-organisatie voor onderwijs en gezondheidszorg, werd opgericht met als doel het centrum te zijn dat de belangrijkste bijdrage levert aan duurzame oplossingen die in de volgende eeuw zullen worden geproduceerd voor de fundamentele problemen van de planeet. ASES vertegenwoordigt een breed netwerk met onder meer overheidsinstellingen, lokale administratieve organisaties, non-profitorganisaties, commerciële organisaties en onderwijsinstellingen, met deelname van veel particuliere en publieke belanghebbenden.