REVIVE 5.0 project, richt zich op het onderzoeken van emotionele intelligentie (EI) als een belangrijke troef voor HR-management om de overgang van KMO’s naar Industrie 5.0 veilig te stellen. Het project beoogt de ontwikkeling van een innovatief programma voor beroepsonderwijs en -opleiding om HR-managers in het MKB uit te rusten met de nodige EI-vaardigheden en -competenties om de overgang van hun personeelsbestand naar Industrie 5.0 te beheren.

De rol van het MKB in de economische ontwikkeling wordt wereldwijd erkend en er worden strategieën ontwikkeld om welvaart op de lange termijn te garanderen, vooral met de visie van Industrie 5.0. De transitie naar deze nieuwe sector vereist een verandering in de organisatiecultuur, waarbij HRM cruciaal is bij het heroverwegen van bedrijfsmodellen en -praktijken. Dit project heeft tot doel te onderzoeken hoe emotionele intelligentie (EI) deze transitie kan ondersteunen en stelt een VET-trainingsmodel voor HR-managers voor om EI-vaardigheden en -competenties te ontwikkelen. Bij het project werken zes organisaties uit zes Europese landen samen om een ​​toekomstgericht VET-programma op te bouwen om de professionele ontwikkeling van HRM te ondersteunen en de EI-vaardigheden van hun werknemers te verbeteren in lijn met Industrie 5.0.

De capaciteit van kmo’s en beroepsonderwijs- en -opleidingsorganisaties vergroten om relevantere en meer geavanceerde opleidings- en leermethoden aan te bieden.

Dit zal worden bereikt door middel van de volgende stappen:

 • Onderzoek naar de impact van EI op HR-management bij de transitie van het MKB naar Industrie 5.0. EI is essentieel voor het ontwikkelen van een gezonde werkcultuur, het bevorderen van samenwerking en effectieve communicatie. Het komt ook de geestelijke gezondheid van werknemers ten goede en biedt hulpmiddelen en ondersteuning voor het omgaan met stress en uitdagingen. Bovendien kan EI worden gebruikt om innovatieve ideeën aan te moedigen, waardoor het MKB een concurrentievoordeel krijgt in Industrie 5.0. Focussen op werknemers en het bevorderen van een culturele mentaliteit om nieuwe zakelijke kansen te genereren, zijn essentieel voor het succes van het MKB.
 • Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor HR-managers in het MKB over EI-vaardigheden en -competenties om hun personeelsbestand te beheren tijdens de transitie naar Industrie 5.0. Het programma behandelt onderwerpen als emotioneel bewustzijn, zelfregulering, motivatie, empathie en sociale vaardigheden, en biedt praktische strategieën voor het herkennen van en reageren op emoties bij anderen en het beheren van relaties.
 • HRM voorzien van werkgebaseerde leermogelijkheden om de uitdagingen en kansen van de 5e industriële revolutie beter te begrijpen, duurzame en mensgerichte praktijken te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de toekomst. Het richt zich ook op het leren over opkomende technologieën en het bevorderen van hun ethisch en verantwoord gebruik ten behoeve van belanghebbenden.

Concrete resultaten

 • Een EI-competentiemodel voor HRM: Onderzoek naar de emotionele competenties die van invloed kunnen zijn op de HRM-praktijken om de transitie van het personeelsbestand van het MKB naar de Industrie 5.0 veilig te stellen

 • Een innovatief VET-opleidingsprogramma en materiaal voor HRM’s en pilotactiviteiten

 • Een eLearning-portaal

 • Een digitaal interactief spel

Invloed

 • Het vergroten van het bewustzijn over Industrie 5.0 en de noodzaak voor het MKB om te beginnen met de transitie naar dit nieuwe model.

 • Verbetering van de EI-competenties van HRM’s van het MKB om de transitie naar Industrie 5.0 te vergemakkelijken

 • Het overbrengen van best practices en ervaringen, richtlijnen en aanbevelingen over hoe de EI-vaardigheden van HRM’s kunnen worden getraind

 • Beleidsmakers en besluitvormers betrekken bij de noodzaak om het MKB voor te bereiden op de transitie naar Industrie 5.0

 • Het aanmoedigen van organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding om hun opleidingscurricula te upgraden om elementen van EI op te nemen om de toekomstige beroepsbevolking beter voor te bereiden op de uitdagingen en kansen die Industrie 5.0 met zich meebrengt