Emotionele intelligentie integreren: Een competentiemodel voor Europese mkb-bedrijven in Industrie 5.0

Nu Europa overgaat naar het tijdperk van Industrie 5.0, neemt het REVIVE 5.0-project het voortouw door Emotionele Intelligentie (EI) te integreren in Human Resource Management (HRM)-praktijken binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Dit initiatief, waarbij zes landen betrokken zijn – Frankrijk, Griekenland, Cyprus, Italië, Nederland en Türkiye – heeft als doel geavanceerde technologieën te combineren met mensgerichte benaderingen om creativiteit, duurzaamheid en productiviteit te stimuleren.

Het REVIVE 5.0 project erkent het groeiende belang van EI in het omgaan met Industrie 5.0 uitdagingen. Ondanks de verschillende economische en culturele achtergronden zijn alle deelnemende landen het erover eens dat HRM-praktijken moeten worden aangepast om de technologische veranderingen bij te houden en een meer op samenwerking gerichte en flexibele werkcultuur te bevorderen.

Land-specifieke inzichten

Frankrijk: Franse KMO’s vinden een evenwicht tussen technologie en emotionele vaardigheden. Aanzienlijke overheidsinvesteringen in R&D en training benadrukken de behoefte aan EI om creatieve, empathische en innovatieve arbeidskrachten te ontwikkelen. Belangrijke vaardigheden zijn empathie, zelfbewustzijn, zelfregulatie en aanpassingsvermogen.

Griekenland: In Griekenland ligt de focus op het managen van digitale transformatie en het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers door middel van EI. Op maat gemaakte trainingsprogramma’s en strategische integratie van EI in HRM-raamwerken zijn cruciaal. Belangrijke vaardigheden zijn motivatie, conflictoplossing en aanpassingsvermogen.

Cyprus: Cypriotische MKB-bedrijven zien EI als essentieel voor het concurrentievermogen en het omgaan met digitale veranderingen. Uitgebreide EI-trainingsprogramma’s en een cultuur van voortdurend leren worden benadrukt. Belangrijke vaardigheden zijn conflictbeheersing, teamwerk en leiderschap.

Italië: Italiaanse mkb-bedrijven erkennen de rol van EI bij het bevorderen van een mensgerichte aanpak, het vergroten van de veerkracht van de organisatie en het bevorderen van samenwerking. Ze richten zich op zelfbewustzijn, zelfmanagement en sociale vaardigheden.

Nederland: Het Nederlandse MKB geeft prioriteit aan maatschappelijke bijdragen boven alleen productiviteit. Ze passen technologie aan om aan de behoeften van werknemers te voldoen en hun rechten te waarborgen. Belangrijke vaardigheden zijn empathie, teamwerk en emotionele veerkracht.

Türkiye: Turkse KMO’s zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak van EI om de digitale transformatie effectief te beheren. Op maat gemaakte trainingsprogramma’s en de integratie van EI in strategische HRM-praktijken zijn cruciaal. Belangrijke vaardigheden zijn zelfregulering, empathie en culturele intelligentie.

Strategische aanbevelingen

Om KMO’s door Industrie 5.0 te loodsen, geeft het REVIVE 5.0-project verschillende strategische aanbevelingen. Er moeten op maat gemaakte EI-trainingsprogramma’s worden ontwikkeld om te voldoen aan specifieke organisatorische en sectorale behoeften, met de nadruk op relevante competenties zoals cognitieve flexibiliteit, stressmanagement, empathie en interpersoonlijke vaardigheden. Deze programma’s moeten gebruik maken van interactieve workshops, simulaties, groepsdiscussies en e-learning modules voor flexibele, on-demand toegang tot trainingsmiddelen. Verder moet EI worden ingebed in de kernpraktijken van organisaties en invloed hebben op aanwerving, promoties en dagelijkse werkzaamheden. Dit omvat het integreren van EI-assessments in wervingsprocessen en het aanpassen van prestatiebeoordelingssystemen om te evalueren hoe werknemers omgaan met emotionele uitdagingen en interpersoonlijke interacties. De ontwikkeling van leiderschap is een ander belangrijk gebied, met gerichte programma’s om het zelfbewustzijn, het inlevingsvermogen en het vermogen om met emoties om te gaan van leiders te vergroten. Coaching en mentoring moeten worden geïmplementeerd om deze vaardigheden bij leiders te ontwikkelen, waarbij de nadruk moet liggen op echte uitdagingen binnen de organisatie.

Voortdurend leren en feedback zijn essentieel om een omgeving te bevorderen waarin EI voortdurend wordt ontwikkeld. Regelmatige feedbackmechanismen, waaronder 360-graden feedbacksystemen en reflectiepraktijken, moeten worden gebruikt om werknemers te helpen inzicht te krijgen in hun emotionele reacties en te leren van hun ervaringen. Daarnaast houdt het bevorderen van een ondersteunende EI-omgeving in dat er een organisatieklimaat wordt gecreëerd dat de ontwikkeling en toepassing van EI ondersteunt en dat inspanningen om emotionele vaardigheden te verbeteren worden erkend en beloond. Dit kan worden bereikt door middel van erkenningsprogramma’s en het opzetten van collegiale ondersteuningsnetwerken of EI-kampioenen binnen de organisatie.

Uitdagingen overwinnen

Het ontwikkelen van EI-competenties is niet zonder uitdagingen. Weerstand van werknemers die zich ongemakkelijk voelen bij het aanpakken van emotionele kwesties en organisaties die zachte vaardigheden onderwaarderen ten gunste van technische vaardigheden zijn veel voorkomende hindernissen. Om deze te overwinnen is het volgende nodig:

  • Communiceer regelmatig over de tastbare voordelen van EI, zoals beter teamwerk, minder verloop en betere conflictoplossing.
  • Leiders moeten uitmuntend EI-gedrag modelleren en praktische voordelen laten zien in interacties.
  • Verbind EI training aan echte bedrijfsresultaten, zodat werknemers de directe impact op hun werk en het succes van de organisatie zien.

Wat wij bieden

Het REVIVE 5.0-project biedt een uitgebreid EI-competentiemodel om KMO’s te ondersteunen bij hun overgang naar Industrie 5.0. Ons aanbod omvat:

  • EI Trainingsprogramma’s op maat: Op maat gemaakt voor specifieke organisatiebehoeften, gericht op essentiële vaardigheden.
  • Interactieve leerervaringen: Workshops, simulaties, groepsdiscussies en e-learning modules voor flexibele en toegankelijke training.
  • Integratiestrategieën: Begeleiding bij het integreren van EI in de kernactiviteiten, waaronder werving, promotie, dagelijkse werkzaamheden, werving en functioneringsgesprekken.

De inzichten en aanbevelingen van het REVIVE 5.0 project bieden een strategische blauwdruk om een EI competentiemodel te ontwikkelen dat zich richt op gedeelde uitdagingen en uiteenlopende behoeften. Deze aanpak bevordert een veerkrachtige, innovatieve en empathische organisatiecultuur, die KMO’s helpt te gedijen in het Industrie 5.0 tijdperk.

Het REVIVE 5.0 project is een leidraad voor Europese KMO’s om emotionele intelligentie te integreren en zo een personeelsbestand op te bouwen dat zowel technologisch vaardig als emotioneel veerkrachtig is.

Ga voor meer informatie over het REVIVE 5.0 project en om op de hoogte te blijven van de voortgang naar https://revive5-0.eu/.